دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دیس گل مرغی چهارفصل

دیس گل مرغی چهارفصل

این دیس چینی از ایران‌دخت قوامی، دختر فخرالسلطنه و ابراهیم قوام، به اعظم دخت قوامی رسیده است. در میان دیس نوشته شده است: ”جناب ۱۲۸۰‟

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A2
  •