دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میز خاتم

میز خاتم

این میز متعلق به فخرالسلطنه، همسر ابراهیم قوام، بوده که اعظم دخت قوامی آن را از اقوام وی خریده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۴۰ × ۳۰ × ۴۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A19
  •