دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تخته نرد خاتم

تخته نرد خاتم

این تخته نرد متعلق به شمس اعظم قوامی بوده که از او به پسرش، منوچهر قوامی، رسیده و از منوچهر قوامی به دخترش، اعظم دخت قوامی، رسیده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  فخرتاج قوامی ملقب به شمس اعظم با فخرالسلطنه، همسر ابراهیم قوام، هم بازی بوده و هر دو بسیار ماهرانه بازی می کردند.

 • ابعاد اندازه تخته نرد: ۴۶.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر، مهره تخته: ۱ × ۳.۵سانتیمتر، و کیسه مهره ها: ۱۳ × ۱۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
 • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1268A18
 •