دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه خاتم

جعبه خاتم

اعظم دخت قوامی این جعبه را از منزل فخرالسلطنه و همسرش، ابراهیم قوام، خریده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۴ × ۳۴ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A17
  •