دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ظرف مسی

ظرف مسی

این ظرف متعلق به فخرالسلطنه، همسر ابراهیم قوام، بوده که اعظم دخت آن را از اقوام وی خریده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۲۶ سانتیمتر، اندازه دسته: ۶۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A16
  •