دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سینی نقره

سینی نقره

این سینی نقره از شمس اعظم قوامی به معصومه خواجه نوری و از او به دخترش، اعظم دخت قوامی، رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۶.۵ × ۲۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A15
  •