دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خم ترشی گل مرغی چهارفصل

خم ترشی گل مرغی چهارفصل

این خم ترشی چینی متعلق به شمس اعظم قوامی، همسر احمد مؤید قوامی، است که به نوه اش، اعظم دخت قوامی، رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A14
  •