دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قوری گل مرغی چهارفصل

قوری گل مرغی چهارفصل

این قوری چینی متعلق به شمس اعظم قوامی همسر احمد مؤید قوامی، است که به نوه اش، اعظم دخت قوامی، رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۱.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A13
  •