دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیرینی خوری گل مرغی چهار فصل

شیرینی خوری گل مرغی چهار فصل

این شیرینی خوری چینی متعلق به خانم شمس الملوک مدبری بوده و اعظم دخت قوامی آن را از محمود مدبری، پسر شمس الملوک مدبری، خریده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۷ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1268A12
  •