دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بادیه مسی

بادیه مسی

این بادیه مسی متعلق به سلما از دوستان حوا سهامی (شوکت کریمی)، مادر اسدالله کریمی، بوده که به پروین سهام لشگری (همسر اسدالله کریمی) هدیه شده است. از این ظرف برای دوشیدن شیر گاو و گوسفند توسط کودکان، همچنین برای خیساندن برنج استفاده می شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A7
  •