دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جای قاشق و چنگال

جای قاشق و چنگال

این ظرف مسی از علی محمد سهام لشگر، پدربزرگ پروین سهام لشگری، به پسرش، محمد علی سهام لشگری، رسیده و از او هم به پروین سهام لشگری رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A6
  •