دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشقاب مسی

بشقاب مسی

این بشقاب مسی از جهیزیه زهرا لشگری مادر پروین سهام لشگری می باشد و در هنگام سفر جهت خورد و خوراک (پنیر و سبزی) حمل می شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر: ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A5
  •