دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پی سوز

پی سوز

متعلق به حوا سهامی (شوکت کریمی)، مادر اسدالله کریمی و مادر شوهر پروین سهام لشگری؛ شامل اجزای زیر: سینی، جای روغن، جای فیلتر، جای فیتیله

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد پی سوز: ۱۴ × ۳۲ سانتیمتر، سینی: ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A17
  •