دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بادیه مسی

بادیه مسی

این بادیه مسی متعلق به زلیخا، از خویشاوندان حوا سهامی (شوکت کریمی)، مادر همسر پروین سهام لشگری بوده که به پروین خانم هدیه شده است و برای دوشیدن شیر گاو و گوسفند استفاده می شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  به گفته پروین سهام لشگری (عروس حوا سهامی)، [هاجر خانم] مادر شوهر حوا سهامی، ۱۴ پسر داشته که تنها ۵ تای آنها زنده می مانند. او ۵ بادیه به حوا سهامی که از همه عروس‌ها بزرگتر بوده می دهد و از او می خواهد تا به هر عروس یک بادیه بدهد. زلیخا خانم، عروس یکی از این پسرها بوده و یکی از بادیه‌ها به او رسیده و او هم آن را به پروین خانم داده است.

 • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها سهام لشگری
 • متعلق به مجموعه سهام لشگری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1267A12
 •