دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجمعه مسی

مجمعه مسی

این مجمعه مسی از اشیای سیسمونی اسدالله کریمی، فرزند حوا سهامی (شوکت کریمی)، بوده و به اسدالله کریمی (همسر پروین سهام لشگری) به ارث رسیده است. پشت مجمع، تاریخ تولد اسدالله کریمی (۱۳۵۷ ق) به سفارش مادرش با امضای مهرعلی قلم زنی شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر: ۵۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A1
  •