دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند اجازه رادیو

سند اجازه رادیو

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۵۹ یا ۱۳۶۰ ق
 • یادداشت ها

  محل صدور : وزارت کشور و اداره کل شهربانی

 • ابعاد ۲۲.۵ × ۱۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها آرمینه قازاریان
 • متعلق به مجموعه آرمینه قازاریان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۳ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1264A7
 •