دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی در فرودگاه

عکس گروهی در فرودگاه

شازده خانم ملکه زمان (دختر عمیدالسلطنه)، دختران جلال الدوله، و نوه ظل السلطان کنار یک هواپیما در فرودگاه دوشان تپه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۰ ش
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ع 1 - 03442_01)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B12
  •