دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه‌های همسران نائب حسین کاشانی

عریضه‌های همسران نائب حسین کاشانی

عریضه‌های همسران نائب حسین کاشانی: ۱- عریضه همسر نائب حسین کاشانی به شکوه الملک که در آن از مشکلات خود و دیگر همسران و فرزندان نایب حسین نوشته که در تهران هستند. او نوشته که زمانی که مشیرالدوله رئیس الوزراء بود قرار بوده که به دو تن از یاران نائب حسین که در نظمیه محبوسند نفری شش قران بدهند و وجهی هم به این زنان پرداخت شود. بعد از استعفای مشیرالدوله، آنها نزد سپهدار اعظم رفته و مخارج تقاضا کرده بودند با این حال آنها هنوز با سختی رو به رو هستند و در این عریضه استدعا دارند که وجهی برای هریک قرار بدهند و آنها را از گرسنگی نجات دهند. نگارنده خاطرنشان می‌کند که پسرهای ماشاءالله خان [فرزند نائب حسین کاشانی] کمترین ارتباطی با این زنان ندارند و درحالی که به پسران ماشاءالله خان وجهی تعلق میگیرد، برای این زنان و فرزندانشان هیچ حقوقی درنظر گرفته نشده است. آنان از رئیس الوزراء می خواهند که به فریاد آنها برسد. در انتهای نامه نشانی خود را به این صورت نوشته اند: درب حمام فرقانی ها، منزل حاجی حسین قهوه چی. ۲- عریضه به همراه پاکت (به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۰۱ ش) از همسر نائب حسین کاشانی به رییس الوزراء که در آن نوشته نزدیک به سه سال است بعد از آنکه تمام دارایی آنها را برده اند از رییس الوزراء کمک خواسته اند و او نیز برای آنان اعانه تعیین کرده اما این موضوع در کمیسیون‌های مختلف مجلس رأی نیاورده است. حال او از رییس الوزراء می خواهد که دستخطی در این خصوص صادر کند تا اسباب راحتی آنان فراهم شود. وی در پایان می‌پرسد آیا درست است در پایتخت اسلام یک دسته زن و بچه از عسرت از دست بروند؟ ۳- نوشته‌ای که در آن نویسنده خواستار شده تا آقای دبیرمخصوص پیشنهاد او را به مجلس یادآوری کند. ۴- عریضه همسران نائب حسین کاشانی به نمایندگان مجلس شورا (به تاریخ ۸ شوال ۱۳۴۱ق) که در آن از تعدی که بر آنان وارد شده شکایت دارند، اینکه اموالشان را برده اند، مهریه شان را تصاحب کرده اند، و آنها در کمال استیصال مانده اند. آنها نوشته‌اند که اگر وزرا و نمایندگان به کارشان رسیدگی نکنند، آنها مجبور به گدایی در خیابان‌ها خواهند شد و از نمایندگان خواسته اند که مخارجی برای آنها در نظر بگیرند تا بتوانند به زندگی خود ادامه بدهند. این عریضه توسط رئیس دارالانشاء مجلس بر روی سربرگ مجلس شورای ملی رونویسی شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۴۲-۷۵۳-۱۴م، ۰-۴۳-۷۵۳-۱۴م، ۰-۷۳-۷۵۳-۱۴م، ۱-۷۳-۷۵۳-۱۴م، ۲-۷۳-۷۵۳-۱۴م، ۰-۹۴-۷۵۳-۱۴م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A30
  •