دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امين‌السلطان به عضدالملک

امين‌السلطان به عضدالملک

نامه‌ای با مهر امين‌السلطان به عضدالملک درباره پناه بردن ميرزا محمدخان پسر مظفرالملک به آستان احتشام‌الملک و درخواست رسیدگی به مطالبات او. نویسنده ادعا می‌کند که اموال ميرزا محمدخان توسط فراش ديوان عدالت عظما به یغما رفته و اسب، قاطر، و اسباب طويله او ضبط و برده شده است. امين‌السلطان از مخاطب می‌خواهد دستور بدهد تا کسی معترض ميرزا محمدخان و اموالش نشود و اگر چيزی هم برده باشند پس بدهند و پس از بازگشت او (مخاطب) به این امر رسیدگی و احقاق حق شود. همراه پاکتی که روی آن نوشته: «خدمت جناب جلالتمآب اجل امجد اکرم افخم آقای عضدالملک و وزير ديوان عدالت عظما.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۲۷۶۵۴-۰-۰ ق، ۱-۲۷۶۵۴-۰-۰ ق، ۲-۲۷۶۵۴-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A11
  •