دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان فاطمه خانم و میرزا نصرالله خان مصباح الملک، ۱۳۰۵ ق

صلح نامه میان فاطمه خانم و میرزا نصرالله خان مصباح الملک، ۱۳۰۵ ق

صلح نامه پول میان فاطمه خانم و آقا میرزا نصرالله خان مصباح الملک وحل اختلاف درباره آب

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۵ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A8
  •