دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ام کلثوم و آقا سید جلال، ۱۳۴۹ ق

نکاح نامه ام کلثوم و آقا سید جلال، ۱۳۴۹ ق

نکاح نامه ام کلثوم دختر حاج سید اسماعیل با آقا سید جلال نویسی پسر حاج سید جلیل نویسی با مهریه قطعه زمین معروف به صدسنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A7
  •