دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه کبری خانم و سید محمد یزدی، ۱۳۵۲ ق

نکاح نامه کبری خانم و سید محمد یزدی، ۱۳۵۲ ق

نکاح نامه کبری خانم دختر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (مؤسس حوزه علمیه قم) با سید محمد یزدی (محقق داماد) با مهریه به مبلغ سیصد و پنجاه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ جمادی‌الاول ۷۵۳ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۳۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A5
  •