دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلاق نامه زهرا خانم، ۱۳۱۹ ق

طلاق نامه زهرا خانم، ۱۳۱۹ ق

طلاق نامه زهرا خانم، فرزند نصرالله مشیرالدوله (وزیر امورخارجه [در دوره مظفرالدین شاه]) و محسن اکرام الدوله، فرزند میرزا محمود علاءالملک، به وکالت شیخ محمدتقی مجتهد با مهریه‌ای به مبلغ پنج هزار تومان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ ربیع‌الاول ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1258A44
  •