دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم، ۱۳۰۴ ق

گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم، ۱۳۰۴ ق

گواهی مالکیت فاطمه سلطان خانم براملاک قریه عموک. یکی از مهرها از فضل الله نوری است اما مشخص نیست که این شخص همان شیخ فضل الله نوری است یا نه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ محرم ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A4
  •