دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعطای لقب شکوه عظمی،‌ ۱۳۴۱ ق

اعطای لقب شکوه عظمی،‌ ۱۳۴۱ ق

فرمان اعطای لقب شکوه عظمی به فاطمه خانم همسر میرزا حسن خان مشیرالدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الثانی ۱۳۴۱ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A26
  •