دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سر قلیان نقره

سر قلیان نقره

سرقلیان متعلق به خانم شکوه عظمی فاطمه خانم دختراحمد خان علاءالدوله و همسر میرزا حسن خان مشیرالدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ارتفاع ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A24
  •