دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملک همسر رستم خان مسیحی، ۱۳۱۹ ق

صلح نامه ملک همسر رستم خان مسیحی، ۱۳۱۹ ق

مصالحه یک باب خانه میان همسر رستم خان مسیحی و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر امورخارجه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ جمادی‌الاول ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۳۶ × ۴۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A22
  •