دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملک فاطمه خانم،‌ ۱۳۰۶ ق

صلح نامه ملک فاطمه خانم،‌ ۱۳۰۶ ق

مصالحه ملک میان فاطمه خانم همسر محمد تقی صحاف باشی با خواجه طور مسیحی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ شوال ۱۳۰۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A21
  •