دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملک جمشید ابراهیمی،‌ ۱۳۰۴

صلح نامه ملک جمشید ابراهیمی،‌ ۱۳۰۴

مصالحه ملک میان جمشید ابراهیمی و آقا مؤسس مسیحی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A20
  •