دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فاطمه سلطان خانم، ۱۳۲۷ ق

صلح نامه فاطمه سلطان خانم، ۱۳۲۷ ق

مصالحه ارث پدری میان فاطمه سلطان خانم زرین کفش و دو برادر وی میرزا علی اکبر نصر لشکر و میرزا علی اصغر

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۳۵.۵ × ۵۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A2
  •