دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دعای دفع بلای هوو

دعای دفع بلای هوو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۷ سانتیمتر، ۶.۵ × ۱۱ سانتیمتر، ۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A10
  •