دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جدول ارث در اسلام

جدول ارث در اسلام

نمای تفصیلی

  • آفریننده آیت الله واصف گیلانی
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۴۸.۵ × ۵۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A1
  •