دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن حکیم روس

زن حکیم روس

این عکس در صفحه ۳۵۱ آلبوم است. توضیح زیر عکس:‌ «زن حکیم روس که مامور سرحد پیله سوار است»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A95
  •