دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مراسم روضه خوانی در خانه سلطان العلما

مراسم روضه خوانی در خانه سلطان العلما

این عکس در صفحه ۳۲۰ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A86
  •