دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانه سادات اخوی روز مولود امام دوازدهم شیعیان

خانه سادات اخوی روز مولود امام دوازدهم شیعیان

این عکس در صفحه ۲۷۷ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۵ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A66
  •