دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دخترهای مدرسه پروتستان در شهر ارومیه

دخترهای مدرسه پروتستان در شهر ارومیه

این عکس در صفحه ۸۸ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A6
  •