دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 کنار جوی حال پاری در ساوجبلاغ

کنار جوی حال پاری در ساوجبلاغ

این عکس در صفحه ۱۹۵ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A27
  •