دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

روضه خوانی در تیمچه مظفریه در تبریز

روضه خوانی در تیمچه مظفریه در تبریز

این عکس در صفحه ۱۶۱ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ تير ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1257A24
  •