دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نقی خان و تیمور، و دو تن دیگر

نقی خان و تیمور، و دو تن دیگر

این عکس در صفحه ۱۱۱ آلبوم است. نوشته زیر عکس:«نقی خان سرهنگ با تیمور رقاص معاشقه می‌کند، میرزا اسدالله خان و ابوالقاسم خان آب دهن فرو [برده؟] خمیازه می‌کشند»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A129
  •