دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 دورنمای شمس العماره از روی بام مسجد شاه در تهران

دورنمای شمس العماره از روی بام مسجد شاه در تهران

این عکس در صفحه ۳۳۳ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A126
  •