دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی از حکیم، همسر و خدمتکارانش

عکس گروهی از حکیم، همسر و خدمتکارانش

این عکس در صفحه ۳۸۰ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A105
  •