دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستور العمل پزشکی

دستور العمل پزشکی

نسخه پزشکی و دستورتهیه یک نوع داروی نوشیدنی که باید گلاب و بید مشک و آب را به همراه گیاهی دارویی به نام عشبه مخلوط کرد و یک شب بماند و دو پیاله صبح و دو پیاله عصر گرم کرده و با نبات نوشیده شود. همچنین از خوردن آب، ترشیجات، شیر، و لبنیات به غیر از کره و روغن باید پرهیز کرد و به جای آب، گلاب و بید مشک مصرف شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A54
  •