دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به آقا جان

نامه به آقا جان

نامه به آقا جان درباره اخبار روز، مانند آمدن آقا وجیه و ملاقات وی با آقا سید علی و وکیل الرعایا، ماجرای والده نورالله، درخواست خورشید بگم برای نان و مسائل مربوط به انبار کاه و الاغ و مادیان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A53
  •