دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسید پرداخت پول

رسید پرداخت پول

رسید مبلغ یک تومان وجه که توسط همسر سید تقی به سید ابراهیم پرداخت شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A48
  •