دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه دکان دیزی پزی از خانم کوچک خانم، ۱۲۷۹ ق

اجاره نامه دکان دیزی پزی از خانم کوچک خانم، ۱۲۷۹ ق

رضا دیزی پز، فرزند آقا حبیب، چهار دانگ از شش دانگ دکان دیزی پزی را در بازار برنج از خانم کوچک خانم، دختر آقا علی نعل بند، به مدت پنج سال و در ازای مبلغ چهل تومان اجاره کرده است. بنا بر این قرارداد، مستأجر کار کاهگل و برف روبی را هم بر عهده دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۱۲۷۹ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A38
  •