دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سیاهه لوازم مراسم ختم ربابه خانم عمقزی

سیاهه لوازم مراسم ختم ربابه خانم عمقزی

صورت مخارج کفن و دفن، ختم و چهلم ربابه خانم عمقزی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A34
  •