دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه عمارت مسکونی، ۱۳۳۷ ق

اجاره نامه عمارت مسکونی، ۱۳۳۷ ق

محمدحسن، فرزند رجبعلی عطار، از آقا میرزا حسن خان تاجر، فرزند اقا محمدصادق عطار یک دانگ ونیم عمارت موروثی در محله قملاق را به مدت سه سال اجاره کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ شعبان ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A33
  •