دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خانم سلطان خانم و سید تقی، ۱۲۹۱ ق

نکاح نامه خانم سلطان خانم و سید تقی، ۱۲۹۱ ق

نکاح نامه خانم سلطان خانم، دختر علیقلی بیگ، و سید تقی با شرح مهریه از جمله سی و سه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الاول ۱۲۹۱ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A3
  •