دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه سیدغلامحسین رزاز، ۱۳۳۳ ق

وصیت نامه سیدغلامحسین رزاز، ۱۳۳۳ ق

دفترچه وصیت نامه سیدغلامحسین رزاز، فرزند سید تقی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ رجب ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A21
  •