دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه سکینه بیگم خطیبی، ۱۳۲۳ ش

شناسنامه سکینه بیگم خطیبی، ۱۳۲۳ ش

شناسنامه سکینه بیگم خطیبی، فرزند حلیمه و سید ابوالفضل، متولد ۱۲۷۶ ش در قزوین. تاریخ صدور: ۷ شهریور۱۳۰۵ ش (تاریخ صدور المثنی: ۳۰ مهر ۱۳۲۳). وفات: ۱۰ اسفند ۱۳۵۲ش.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۲۳ ش
  • ابعاد ۹ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1256A2
  •